Sections

Title
Aksiyon çubuğunda kullanıcı tanımlı rollerin arttırılması

Descriptions
Allplan Architecture 2019 içerisindeki Aksiyon Çubuğu, kullanıcıların rolleri gereği (Mimari, Mühendislik, Peyzaj, Çizim, Köprüler) gerek duyacakları komutlara erişimlerini kolaylaştırır. Fonksiyonların eklenmesi, çıkartılması veya yeniden düzenlenmesi ile, standart Aksiyon Çubuğunun özelleştirilebilmesi de mümkündür. Şimdi, birden fazla kullanıcı-tanımlı rol tanımlanabildiğinden, düzenlemeler çok daha esnektir. Roller, tekil veya hep birlikte veri olarak gönderilebilir ve aynı bilgisayara alınabilirler.

İMAGE
Aksiyon çubuğunda kullanıcı tanımlı rollerin arttırılması
Aksiyon çubuğunda kullanıcı tanımlı rollerin arttırılması

Video Text Left Title
Sezgisel Kat ve Düzlem Yönetimi

Video Embed
Video Text
Allplan Architecture 2019’la kat ve düzlem yönetimi optimize edildi ve yeni bir Kat Yöneticisi paleti geldi. Yeni palet, kat ve düzlemlerin oluşturulması ve revize edilmesini çok kolaylaştırdı. Katların seçimi ve isim veya yüksekliklerin ayarlanması kolaylaştı. Duvarlar, döşemeler veya kolonlar gibi yapı bileşenleri, bu versiyonla beraber herhangi bir çokgen geometri veya serbest formla bağlanabilir hale geldi. Arttırılan doğrudan obje manüplasyonu yetenekleri, gerçek dünya koşullarındaki iş akışlarının daha da verimli olmasını garanti altına aldı. İş yükünüzün daha da azalması için, katlarda yapılan değişikliklerin proje strüktürüne otomatik yansıması sağlandı.

title1_
Optimize Edilen Özellikler Paleti

Image Left+Text Right
Optimize Edilen Özellikler Paleti
Right Text
Allplan 2019’la gelen yeni özellikler paleti ile, duvarlar, tavanlar, temeller, çatılar ve odaların biçim, görselleştirme ve nitelikleri yönetilebilir. Ek ayarlar, detaylı obje ve nitelik diyalogları kullanılarak düzenlenebilir. Sadece bir tıklama ile, kullanıcılar genel görünüme daha rahat hakim olabilir ve revizyonları öncesinden çok daha hızlı gerçekleştirebilirler. Ek olarak, birden fazla objenin eş zamanlı revizyonu çok daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebilir.

Video Text Left Title
Merdiven modellemesinde zaman tasarrufu

Video Embed
Video Text
Allplan Architecture 2019 içerisindeki yeni merdiven modelleyici ile, merdivenler hızla ve kolayca oluşturulabilir. Basamaklar, teşıyıcı veya limon kirişi gibi elemanların yanı sıra özellikler de, ayrı bir palet ile tanımlanabilir. Bağlantıları da, örn. kat döşemelerine, aynı şekilde tanımlayabilirsiniz. Eksenler, kesitler, basamaklar veya mesafeler, tutma noktaları kullanılarak kolayca düzenlenebilirler. Bu, merdivenlerin doğru ve kolay modellenmesine olanak tanır.

title1_
Mimar ve mühendisler için geliştirilen takım çalışması

Image Left+Text Right
Mimar ve mühendisler için geliştirilen takım çalışması
Right Text
Allplan 2019 donatı detaylandırması için yeni görünüş ve kesitler içerir. Bu geliştirme ile, donatı detaylandırmasında bina modeline kayıt yapma erişimi artık gerekmemektedir. Bu, rol-bazlı erişim haklarına olanak tanırken, mimar ve mühendislerin aynı proje üzerinde çalışma süreçlerini düzenler. Örneğin, mimarların tüm bileşenleri kaydedebilme erişim hakları bulunurken, mühendisler bu hakka donatılar için sahip olabilir ancak tüm diğer bileşenleri sadece kullanabilirler, değişiklik yapamazlar. Bu özellik, ortak bina modeli üzerinde disiplinler arası çalışabilmeyi sağlar.

Title1_
Geliştirilen Obje Paleti ile daha etkili genel bilgilendirme

Descriptions
Allplan Architecture 2019 içerisindeki Obje Paleti, yüksek sayıdaki objenin incelenmesi ve gerekli revizyonların uygulanması için etkin kullanım sağlar. Bu versiyonla, objelerin, niteliklerine göre sınıflandırılması mümkün kılınmıştır. Eksik, güncel olmayan veya yanlış nitelikler atanmış objeler, kolayca tanımlanır ve revize edilir, bu sayede yapı modelinin yüksek kalitede tutulması garanti altına alınır. Objeleri sürükle ve bırak yöntemiyle, örneğin bir kattan diğerine aktarabilirsiniz.
Image
Geliştirilen Obje Paleti ile daha etkili genel bilgilendirme

title1_
Yeni Aks Izgara Sistemi

Image Left+Text Right
Yeni Aks Izgara Sistemi
Right Text
Allplan Architecture 2019 ile, ek özelliklere sahip, yeni aks ızgarası sistemi sunulmaktadır. Tüm özelliklerin sezgisel kullanım teknikleri ile tanımlanabileceği ve ayarlanabileceği şekilde, kullanıcı ayarları palet sistemini baz alır. Yapılan revizyonlar modelde eş zamanlı güncellenir. Ek olarak, ızgaranın oluşturulması veya revize edilmesi süreçlerinde tutma noktaları da kullanılabilir.

Video Text Left Title
PythonPart Objelerindeki Geliştirmeler

Video Embed
Video Text
Allplan Architecture 2019 versiyonu ile birlikte, mevcut PythonPart’lar geliştirildi. Örnek olarak, merdivende, ek tutma noktaları vardır. Basamak genişliği, konfor ve güvenlik değerleri ile ilgili eşik değerlerini de ekrana getirir.

Title
Allplan Bimplus üzerinden çelik profil katalogları entegrasyonu

Descriptions
Allplan Engineering 2019’da, çelik elemanlar kullanarak çalışan kullanıcılarımız, Allplan Bimplus üzerinden, uluslararası olarak geçerli Nemetschek çelik profil kataloglarına birkaç basit tıklama ile erişebilirler. Geometri ve nitelikleri içeren çelik profilleri, Allplan’da bulunmaktadır. Bu kataloglar, Frilo Statik ve Scia Engineer gibi diğer Nemetschek çözümlerinde de kullanıldığından, programlar arasında aynı verilerin kullanılması mümkündür.

İMAGE
Allplan Bimplus üzerinden çelik profil katalogları entegrasyonu

title1_
IFC4 arayüzünün yeni özellikleri

Image Left+Text Right
IFC4 arayüzünün yeni özellikleri
Right Text
IFC openBIM projelerinin standart arayüzüdür. En son IFC4 versiyonu BIM projelerinde temel geometri bilgisi (“BaseQuantities”) temel verilerin gönderilmesini destekler. Ek olarak, çok katmanlı duvar ve çatıların bağımsız elemanlara ayrılmasını destekleyen yeni özellikler entegre edilmiş ve kullanımı basitleştirilmiştir.

Title1_
Uluslararası proje işleri için yeni özellikler

Descriptions
Allplan Architecture 2019 ile, birden fazla farklı ülke özel ayar kurulum esnasında yüklenebilir veya sonradan eklenebilir ve ülke ayarları farklı projelere özel seçilebilir. Ek olarak, İbranice için sağdan sola yazma desteği gelmiştir.
Image
Uluslararası proje işleri için yeni özellikler

Title
Allplan Bimplus’dan referans modelleri indirin

Descriptions
BIM projelerinde, her proje paydaşı genellikle kendi modelini oluşturur. Koordinasyon, genellikle Allplan Bimplus gibi bulut-tabanlı BIM platformlarında gerçekleştirilir. Pek çok durumda, bir proje paydaşının modelinin referans modeli olarak depolanabilmesinin yardımı olur. Allplan 2019-1, nitelikleri de içeren modellerin Allplan Bimplus’dan Allplan’a indirilmesini sağlayarak, bu prosedürü mümkün kılar. Objeler, özel bir katmana kaydedilerek, kendi modelinizden net olarak ayrılması sağlanır. Ek olarak, referans model üzerinde yetkisiz revizyon ve Allplan Bimplus ortamına istem dışı yüklemeler engellenir.

İMAGE
Allplan Bimplus’dan referans modelleri indirin

title1_
Teknik Ön İzleme 2 Görsel Kodlama

Image Left+Text Right
Teknik Ön İzleme 2 Görsel Kodlama
Right Text
Python gibi kodlama dillerinin kullanımıyla, parametrik modeller oluşturulabilir ve iş akışları otomatize edilebilir. Bu, temel programlama bilgisine sahip olmayı gerektirir. Bu süreçler, Görsel Kodlama ile daha kolaydır: Belirli elemanlar (nodlar) bir kanvas üzerine istenilen düzende yerleştirilir. Bir nod, belli giriş değerlerini alır, onları işler veya belirli aksiyonları tetikler ve çıkış değerleri oluşturur. Oluşturulan değer veya objeler, diğer nodlar için giriş değerlerini oluşturabilirler. Nodların kombinasyonlu kullanılmasıyla pek çok farklı görev, tek bir program kodu yazmaya gerek kalmaksızın yerine getirilebilir. Allplan 2019-1 versiyonunda geliştirilmiş kullanıcı arayüzü, ek nodlar ve farklı örnekler barındıran Teknik Ön İzleme 2 sunulmaktadır.

Title1_
Nokta bulutu teknik ön izleme

Descriptions
Nokta bulutu tabanlı çalışma sistemlerinin geniş kullanıcı yelpazesine basit ve pratik bir şekilde erişilebilir kılmak amacıyla ALLPLAN, lazer tarama alanında uzmanlaşan Scalypso ile bir iş birliğine gitti. Scalypso ile iş birliği çerçevesinde, Allplan için bir eklenti geliştirildi ve kullanıma açıldı. Eklenti içerisinde bulunan dönüştürücü ile, taranan veriler hem üreticiye özel ASTM E57 formatında, hem de Faro, Lecia, Riegl, Topcon, Trimble ve Zoller+Fröhlich özel formatları yanı sıra ASCII formatlarında alınabilmektedir. Seçilen 3D noktalar, Allplan projesine aktarılabilir. Daha geniş kapsamlı kullanım için, Allplan kullanıcıları, özel bir fiyata, gereksinimlerine uygun şekilde özelleştirilen, genişletilmiş bir versiyonu satın alabilirler. Bu sayede, örneğin, belirli kat planları veya yapı modellerinden, zamandan tasarruf sağlayacak şekilde yatay kesitlerin otomatik olarak hesaplanması gibi işlemler gerçekleştirilebilir.
Image
Nokta bulutu teknik ön izleme

Açıklama

Son 5 yıldaki tüm geliştirmelere göz atın